Machtiging audit

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Element machtiging audit
Definitie Het element 'machtiging audit' documenteert de finale goedkeuring voor het uitvoeren van een audit.
Toelichting
Groep Audit
Profielen
Velden
Standaarden