Relatie persoon

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld relatie persoon
Definitie Het veld 'relatie pesoon' geeft de manier waarop een persoon aan een specifiek object gerelateerd is.
Invulregels
Gebruik één term, zonder leestekens of hoofdletters. Gebruik een lijst van standaardtermen.
ontwerper
besproken in
opdrachtgever
Systemen
Standaarden