Identificatie afgebeelde persoon of instelling

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld identificatie afgebeelde persoon of instelling
Definitie Het veld 'identificatie afgebeelde persoon of instelling' documenteert unieke informatie over de afgebeelde persoon, groep of instelling, afgebeeld door het object of werk.
Invulregels
Gebruik een uniek nummer of code, bij voorkeur overgenomen uit een bestand van een bevoegde instantie, om naar een persoon of instelling te verwijzen. Vermeld de bron van de code in de veld 'bron afgebeelde persoon of instelling'.
FLG1992
Systemen
Standaarden
Gebruik slechts één keer voor elke Persoon.
Gebruik slechts één keer voor elke Persoon.