Methode audit

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Element methode audit
Definitie Het element 'methode audit' documenteert de methode die toegepast is bij een audit van een object of een groep objecten.
Toelichting
Groep Audit
Profielen
Velden
Standaarden