Type audit

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Element type audit
Definitie Het element 'type audit' documenteert het soort audit dat is uitgevoerd op een object, een groep objecten of informatie.
Toelichting
Groep Audit
Profielen
Velden
Standaarden