Waarde datum verlies - schade

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld waarde datum verlies - schade
Definitie Het veld 'datum verlies - schade' bevat de datum waarop werd vastgesteld dat het object was beschadigd of ontbrak.
Invulregels
Wees zo specifiek mogelijk en geef aan of de datum niet bekend is.
Noteer data volgens ISOnorm 8601: jjjj-mm-dd of jjjj-mm of jjjj.
2017-12-17
onbekend
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Verlies/schade (Datum)

Standaarden