Datum machtiging verwerving

Uit Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
< Invulboek Objecten‎ | Veld
Invulboek ObjectenVeldenDatum machtiging verwerving
Ga naar: navigatie, zoeken
Veld datum machtiging vermelding
Definitie Het veld 'datum machtiging verwerving' documenteert de datum waarop de autorisator de definitieve machtiging voor een verwerving verleent.
Invulregels
Noteer data volgens ISOnorm 8601: jjjj-mm-dd.
Gebruik slechts één keer voor elk object of groep objecten en geef ook aan wanneer de datum niet gekend is.
2005-12-15
datum verwerving onbekend
Maand en dag zijn niet verplicht, men kan dus enkel het jaartal invoeren.
1900
1901-12
Systemen
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Verwerving > Authorisatie > Datum (HH)
Dit veld is niet herhaalbaar.
Noteer de datum als volgt: jjjj-mm-dd of jjjj-mm of jjjj.
2005-12-15
Standaarden