Datum machtiging verwerving

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld datum machtiging vermelding
Definitie Het veld 'datum machtiging verwerving' documenteert de datum waarop de autorisator de definitieve machtiging voor een verwerving verleent.
Invulregels
Noteer data volgens ISOnorm 8601: jjjj-mm-dd.
Gebruik slechts één keer voor elk object of groep objecten en geef ook aan wanneer de datum niet gekend is.
2005-12-15
datum verwerving onbekend
Maand en dag zijn niet verplicht, men kan dus enkel het jaartal invoeren.
1900
1901-12
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Verwerving > Authorisatie > Datum (HH)

Standaarden
Dublin Core: dcterms:date (-
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Verwerving > Authorisatie > Datum (HH)
Dit veld is niet herhaalbaar.
Noteer de datum als volgt: jjjj-mm-dd of jjjj-mm of jjjj.
2005-12-15
Dublin Core: dcterms:date (-