Term type eigendom

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld term type eigendom
Definitie Het veld 'term type eigendom' bevat een term die het type eigendom beschrijft die bestond vooraleer het eigendomsrecht aan de huidige (of vorige) eigenaar werd overgedragen.
Invulregels
Leg een lijst van standaardtermen vast.
openbare collectie
privécollectie
bedrijfscollectie
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Eigendomsgeschiedenis > Eigendomscategorie (PI)

Standaarden
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Eigendomsgeschiedenis > Eigendomscategorie (PI)
Dit veld is herhaalbaar.