Term type eigendom

Uit Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Ga naar: navigatie, zoeken
Veld term type eigendom
Definitie Het veld 'term type eigendom' bevat een term die het type eigendom beschrijft die bestond vooraleer het eigendomsrecht aan de vorige eigenaar werd overgedragen.
Invulregels
Leg een lijst van standaardtermen vast.
openbare collectie
privécollectie
bedrijfscollectie
Systemen
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Eigendomsgeschiedenis > Eigendomscategorie (PI)
Dit veld is herhaalbaar.
Standaarden