Identificatie afgebeeld concept

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld identificatie afgebeeld concept
Definitie Het veld 'identificatie afgebeeld concept' bevat een unieke identificatie van het concept.
Invulregels
Een uniek identificatiemiddel bij voorkeur afkomstig van en gekoppeld aan een gepubliceerde woordenlijst.
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Iconografie > Afgebeeld onderwerp > Identifier (iu)

Standaarden
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Iconografie > Afgebeeld onderwerp > Identifier (iu)
Identificerende informatie over het afgebeelde onderwerp. Dit veld maakt deel uit van een herhaalbare groep en is bedoeld om identificerende informatie over het afgebeelde onderwerp te noteren. Het kan bijvoorbeeld gaan om een nummerplaat van een afgebeelde auto; een typenummer van een afgebeelde radio; het registratienummer van een afgebeeld vliegtuig; nummer van een afgebeelde Rietveltstoel. Dit veld is niet bedoeld om te koppelen.
B-3035-34

DFN 234

registratienummer vliegtuig: België 00 abc, Nederland PH abc (of 1234 voor zweefvliegtuigen)