Naam aanvrager reproductie

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld naam aanvrager reproductie
Definitie De naam van de persoon of de organisatie die de aanvraag tot reproductie heeft ingediend.
Invulregels
Het is opportuun om verschillende eenheden van informatie op te nemen, zoals bijvoorbeeld, een familienaam, een voornaam en een adres. Zie ook Personen en Organisaties
Tuymans, Luc
Systemen
Standaarden