Begindatum gebeurtenis

Uit Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Ga naar: navigatie, zoeken
Veld begindatum gebeurtenis
Definitie Het veld 'begindatum gebeurtenis' geeft de datum waarop de gebeurtenis plaatsvindt of begint.
Invulregels
Gebruik voor de datumnotatie ISO8601: jjjj-mm-dd of jjjj-mm of jjjj.
2018-08-04
Systemen
Adlib (Erfgoedinzicht): Tentoonstellingen > Tentoonstellingsgegevens > Agenda > Begindatum (TB)
Indien de begindatum en de einddatum zijn beschreven, zullen de gegevens automatisch getoond worden in de velden "Datum" en "t/m" bij het record "objecten > tentoonstellingen".
Adlib (Erfgoedinzicht): Tentoonstellingen > Tentoonstellingsgegevens > Tentoonstelling > Begindatum (T1)
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Tentoonstellingen/onderzoek/gebruik > Tentoonstelling > Datum (t1)
Indien de begindatum en einddatum in het bestand "tentoonstellingen" zijn beschreven, zullen de gegevens automatisch getoond worden in dit record.
Adlib (Erfgoedinzicht): Onderzoek/gebruik > Onderzoek/gebruik details > Onderzoek/gebruik > Begindatum (r1)
Indien de begindatum en de einddatum zijn beschreven, zullen de gegevens automatisch getoond worden in de velden "Datum" en "t/m" bij het record "objecten > onderzoek/gebruik".
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Tentoonstellingen/onderzoek/gebruik > Onderzoek/gebruik > Datum (r1)
Indien de begindatum en einddatum in het bestand "onderzoek/gebruik" zijn beschreven, zullen de gegevens automatisch getoond worden in dit record.
Standaarden