Begindatum gebeurtenis

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld begindatum gebeurtenis
Definitie Het veld 'begindatum gebeurtenis' geeft de datum waarop de gebeurtenis plaatsvindt of begint.
Invulregels
Gebruik voor de datumnotatie ISO8601: jjjj-mm-dd of jjjj-mm of jjjj.
2018-08-04
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Tentoonstellingen > Tentoonstellingsgegevens > Tentoonstelling > Begindatum (T1)
Adlib (Erfgoedinzicht): Tentoonstellingen > Tentoonstellingsgegevens > Agenda > Begindatum (TB)
Adlib (Erfgoedinzicht): Onderzoek/gebruik > Onderzoek/gebruik details > Onderzoek/gebruik > Begindatum (r1)
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Tentoonstellingen/onderzoek/gebruik > Onderzoek/gebruik > Datum (r1)
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Tentoonstellingen/onderzoek/gebruik > Tentoonstelling > Datum (t1)

Standaarden
Dublin Core: dcterms:date (-
Adlib (Erfgoedinzicht): Tentoonstellingen > Tentoonstellingsgegevens > Agenda > Begindatum (TB)
Indien de begindatum en de einddatum zijn beschreven, zullen de gegevens automatisch getoond worden in de velden "Datum" en "t/m" bij het record "objecten > tentoonstellingen".
Adlib (Erfgoedinzicht): Tentoonstellingen > Tentoonstellingsgegevens > Tentoonstelling > Begindatum (T1)
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Tentoonstellingen/onderzoek/gebruik > Tentoonstelling > Datum (t1)
Indien de begindatum en einddatum in het bestand "tentoonstellingen" zijn beschreven, zullen de gegevens automatisch getoond worden in dit record.
Adlib (Erfgoedinzicht): Onderzoek/gebruik > Onderzoek/gebruik details > Onderzoek/gebruik > Begindatum (r1)
Indien de begindatum en de einddatum zijn beschreven, zullen de gegevens automatisch getoond worden in de velden "Datum" en "t/m" bij het record "objecten > onderzoek/gebruik".
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Tentoonstellingen/onderzoek/gebruik > Onderzoek/gebruik > Datum (r1)
Indien de begindatum en einddatum in het bestand "onderzoek/gebruik" zijn beschreven, zullen de gegevens automatisch getoond worden in dit record.
Dublin Core: dcterms:date (-