Term methode collectie-evaluatie

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld term methode collectie-evaluatie
Definitie Het veld 'term methode collectie-evaluatie' bevat de wijze waarop de evaluatie van de collectie is uitgevoerd.
Invulregels
Gebruik één term, zonder leestekens of hoofdletters.
Houd een lijst van standaardtermen bij.
monster
per groep
Systemen
Standaarden