Term methode collectie-evaluatie

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld term methode collectie-evaluatie
Definitie Het veld 'term methode collectie-evaluatie' bevat de wijze waarop de evaluatie van de collectie is uitgevoerd.
Invulregels
Gebruik één term, zonder leestekens of hoofdletters.
Houd een lijst van standaardtermen bij.
monster
per groep
Systemen
Systemen (2de poging)
Standaarden