Identificatie geassocieerd concept

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld identificatie geassocieerd concept
Definitie Het veld 'identificatie geassocieerd concept' bevat een unieke beschrijving van het concept waarmee het object geassocieerd wordt.
Invulregels
Een unieke identificatie is bij voorkeur overgenomen uit een publicatie van een bevoegde instantie.
Gebruik een enkele term of code, zonder plaats tussen de leestekens. Handhaaf een lijst met standaardbepalingen.
Vermeld de bron van de code in het veld 'bron geassocieerd concept'.
300343840
Systemen
Standaarden