Identificatie oude standplaats

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld identificatie oude standplaats
Definitie Het veld 'identificatie oude standplaats' documenteert de plaats waar een object of groep objecten zich bevond vóór de huidige locatie.
Invulregels
Gebruik een enkele term of code. Handhaaf een lijst met standaardtermen of codes. Zorg ervoor dat alle locaties specifiek kunnen worden beschreven met unieke bepalingen.
U.23.2.4a kamer 1, koffer 3, plank 4
Systemen
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Standplaatshistorie > Standplaatsnaam (ST)
Indien men de wijziging in standplaats via de knop 'wijzig standplaats' in de menubalk doet, wordt de velden "standplaatsnaam", "begindatum" en "einddatum" automatisch bijgehouden.
Systemen (2de poging)
Standaarden
Gebruik zo vaak als nodig voor een object of groep objecten.