Tekst afstotingsvoorwaarden

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld Tekst afstotingsvoorwaarden
Definitie Het veld 'tekst afstotingsvoorwaarden' geeft de voorwaarden die verbonden zijn aan de afstoting van een object / een groep objecten.
Invulregels
Vul hier de voorwaarden in die zijn verbonden aan een herplaatsing / vernietiging of eventueel verkoop van een object / groep objecten.
Gebruik correcte spelling en leestekens.
Bij dit object geldt een bewaarplicht van acht jaar (afkomstig van het Museum van het Ijkwezen).
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Afstoting > Afstoting > Voorwaarden (D4)

Standaarden
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Afstoting > Afstoting > Voorwaarden (D4)
Dit veld is niet herhaalbaar.