Tekst afstotingsvoorwaarden

Uit Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
< Invulboek Objecten‎ | Veld
Invulboek ObjectenVeldenTekst afstotingsvoorwaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
Veld Tekst afstotingsvoorwaarden
Definitie Het veld 'tekst afstotingsvoorwaarden' geeft de voorwaarden die verbonden zijn aan de afstoting van een object / een groep objecten.
Invulregels
Vul hier de voorwaarden in die zijn verbonden aan een herplaatsing / vernietiging of eventueel verkoop van een object / groep objecten.
Gebruik correcte spelling en leestekens.
Bij dit object geldt een bewaarplicht van acht jaar (afkomstig van het Museum van het Ijkwezen).
Systemen
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Afstoting > Afstoting > Voorwaarden (D4)
Dit veld is niet herhaalbaar.
Standaarden