Elementen

Uit Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Ga naar: navigatie, zoeken
ElementDefinitieVelden
AantalHet element 'aantal' bevat alle informatie over het aantal onderdelen dat als één object beschreven wordt.Aantal onderdelen
Aantal exemplaren
Afgebeeld conceptHet element 'afgebeeld concept' bevat alle informatie over een concept dat verband houdt met het onderwerp van het beschreven object of werk.Identificatie afgebeeld concept
Bron afgebeeld concept
Type afgebeeld concept
Term afgebeeld concept
Positie afgebeeld concept
Afgebeeld objectHet element 'afgebeeld object' bevat alle informatie over een object afgebeeld in of beschreven door een ander object.Identificatie afgebeeld object
Bron afgebeeld object
Type afgebeeld object
Term afgebeeld object
Positie afgebeeld object
Afgebeelde gebeurtenisHet element 'afgebeelde gebeurtenis' bevat alle informatie over een gebeurtenis afgebeeld in of door een object.Identificatie afgebeelde gebeurtenis
Bron afgebeelde gebeurtenis
Type afgebeelde gebeurtenis
Naam afgebeelde gebeurtenis
Positie afgebeelde gebeurtenis
Afgebeelde locatieHet element 'afgebeelde locatie' bevat een plaats afgebeeld in of door een object.Identificatie afgebeelde locatie
Bron afgebeelde locatie
Type afgebeelde locatie
Naam afgebeelde locatie
Positie afgebeelde locatie
Afgebeelde persoon of instellingHet element 'afgebeelde persoon of instelling' bevat de beschrijving van de voorstelling van een persoon of instelling afgebeeld op of beschreven in een object.Type afgebeelde persoon of instelling
Naam afgebeelde persoon of instelling
Positie afgebeelde persoon of instelling
Identificatie afgebeelde persoon of instelling
Bron afgebeelde persoon of instelling
Afleverdatum uitgaand objectHet element 'afleverdatum uitgaand object' geeft de precieze datum waarop het object dat de instellingen verlaat, verondersteld wordt om aan te komen op zijn bestemming.Waarde afleverdatum uitgaand object
AfmetingenHet element 'afmetingen' bevat alle informatie over de grootte, schaal of afmetingen van het object.Beschrijving afmeting
Waarde afmeting
Eenheid afmeting
Precisie afmeting
Toelichting afmeting
Onderdeel afmeting
Datum afmeting
AfstotingsdatumHet element 'afstotingsdatum' bevat de datum waarop een object werd afgestoten.Waarde afstotingsdatum
AfstotingsdossierHet element 'afstotingsdossier' bevat informatie over bestanden die betrekking hebben op de afstoting.Toelichting afstotingsdossier
Identificatie afstotingsdossier
AfstotingsmethodeHet element 'afstotingsmethode' bevat de manier waarop een object wordt afgestoten.Term afstotingsmethode
AfstotingsnummerHet element 'afstotingsnummer' bevat informatie over het unieke identificatienummer waarmee de afstoting van het object geïdentificeerd wordt.Waarde afstotingsnummer
AfstotingsredenHet element 'afstotingsreden' bevat de reden of verantwoording voor het afstoten van een object.Tekst afstotingsreden
AfstotingsvoorwaardenHet element 'afstotingsvoorwaarden' bevat de voorwaarden die verbonden zijn aan de afstoting van een object / een groep objecten.Tekst afstotingsvoorwaarden
Autorisatie gebeurtenisHet element 'autorisatie gebeurtenis' geeft informatie over de toestemming dat een gebeurtenis mag plaatsvinden.Autorisator gebeurtenis
Datum autorisatie gebeurtenis
Beperkingen gebruikHet element 'beperkingen gebruik' geeft informatie over de beperkingen op het gebruik van een object of groep objecten.Term beperkingen gebruik
Datum beperkingen gebruik
Beschrijving beperkingen gebruik
Beschrijving conserveringHet element 'beschrijving conservering' beschrijft in detail welke conservatiebehandeling een object ondergaan heeft.Tekst beschrijving conservering
Beschrijving gebeurtenisHet element 'beschrijving gebeurtenis' geeft informatie over een gebeurtenis die nergens anders vermeld staat.Tekst beschrijving gebeurtenis
Beschrijving gebruikHet element 'beschrijving gebruik' geeft bijkomende informatie over het gebruik van een een object, die nergens anders vermeld staat.Tekst beschrijving gebruik
Bestemming uitgaand objectHet element 'bestemming uitgaand object' geeft de officiële naam van de persoon of instelling waar het object (of de groep objecten) naar verzonden wordt.Naam bestemming uitgaand object
Betrokkene gebeurtenisHet element 'betrokkene gebeurtenis' bevat de persoon of organisatie die een object of groep objecten gebruikt voor onderzoek of tentoonstelling.Naam betrokkene gebeurtenis
Contactgegevens betrokkene gebeurtenis
Bewaargever inkomend objectHet element 'bewaargever inkomend object' geeft informatie over de bewaargever van het inkomend object.Naam bewaargever inkomend object
Voorwaarden bewaargever inkomend object
BewaarinstellingHet element 'bewaarinstelling' bevat alle informatie over de organisatie die het object (of de groep objecten) bewaart, beheert en er verantwoordelijk voor is.Naam bewaarinstelling
Afdeling bewaarinstelling
Identificatie bewaarinstelling
BewaaromstandighedenHet element 'bewaaromstandigheden' geeft informatie over de omgevingsomstandigheden waarin een object wordt bewaard.Toelichting bewaaromstandigheden
Datum bewaaromstandigheden
BewaarrisicoHet element 'bewaarrisico' geeft informatie over de mogelijke gevaren voor personen of andere objecten, die kunnen optreden bij het behandelen en bewaren van een object.Term bewaarrisico
Toelichting bewaarrisico
Datum bewaarrisico
Bijzonderheden vervaardigingHet element 'bijzonderheden vervaardiging' bevat alle bijkomende informatie over de vervaardiging van het object.Beschrijving bijzonderheden vervaardiging
BruikleengeverHet element 'bruikleengever' bevat de informatie over de groep, persoon of organisatie die een object in bruikleen geeft aan de organisatie.Naam bruikleengever
Contactpersoon bruikleengever
BruikleennemerHet element 'bruikleennemer' bevat alle details over de persoon of organisatie die een object leent van de organisatie.Naam bruikleennemer
Contactpersoon bruikleennemer
CatalogiseringsniveauHet element 'catalogiseringsniveau' bevat een indicatie over het catalogiseringsniveau van het objectrecord in het collectiebeheerssysteem.Term catalogiseringsniveau
CollectieHet element 'collectie' bevat alle informatie over de verzameling verwante objecten (naar thema, herkomst, type objecten of materiaalsoort) waar het object deel van uitmaakt.Naam collectie
CompleetheidHet element 'compleetheid' bevat een beschrijving van de volledigheid van een object.Toelichting compleetheid
Datum compleetheid
Term compleetheid
ConserveringsprioriteitHet element 'conserveringsprioriteit' beschrijft in hoeverre een object nood heeft aan conserveringsmaatregelen.Term conserveringsprioriteit
Credit lineHet element 'credit line' geeft informatie over de persoon of instelling dankzij wie de verwerving van het object tot stand kwam en die moet worden vermeld op publicaties, tekstbordjes en dergelijke.Tekst credit line
DateringHet element 'datering' bevat alle informatie over de datum of het datumbereik waarin het object gemaakt, ontworpen, geproduceerd, gebouwd, gepresenteerd, getoond of veranderd werd.Periode
Begindatum
Einddatum
Precisie einddatum
Precisie begindatum
Toelichting datering
Tekst datering
Datum conditiecontroleHet element 'datum conditiecontrole' geeft de datum/data waarop een conditiecontrole of technische controle is uitgevoerd.Waarde datum conditiecontrole
Datum conserveringHet element 'datum conservering' geeft de begin- en einddatum waarop een object behandeld werd.Begindatum conservering
Einddatum conservering
Datum conserveringsbehandelingHet element 'datum conserveringsbehandeling' geeft de datum van een volgende stap in de behandeling van een object.Rappeldatum conserveringsbehandeling
Datum gebeurtenisHet element 'datum gebeurtenis' geeft informatie over de periode waarin een gebeurtenis plaatsvindt.Begindatum gebeurtenis
Einddatum gebeurtenis
Datum inkomend objectHet element 'datum inkomend object' geeft informatie over de datum dat het object of de groep objecten in de instelling binnenkomt.Waarde datum inkomend object
Datum inkomende bruikleenHet element 'datum inkomende bruikleen' geeft de begin- en einddatum van de inkomende bruikleen.Begindatum inkomende bruikleen
Einddatum inkomende bruikleen
Datum uitgaand objectHet element 'datum uitgaand object' geeft informatie over de datum dat het object of de groep objecten de instelling verlaat.Waarde datum uitgaand object
Datum uitgaande bruikleenHet element 'datum uitgaande bruikleen' geeft de begin- en einddatum van de uitgaande bruikleen.Begindatum uitgaande bruikleen
Einddatum uitgaande bruikleen
EditieHet element 'editie' bevat alle informatie over de uitgave van een specifiek object binnen een serie of oplage.Serienummer
Oplagenummer
Editievermelding
Beschrijving staat
Eigenaar inkomend objectHet element 'eigenaar inkomend object' geeft informatie over de eigenaar van het object.Naam eigenaar inkomend object
Financiering verwervingHet element 'financiering verwerving' omvat alle informatie over de wijze waarop de verwerving van het object bekostigd werd.Bedrag financiering verwerving
Valuta financiering verwerving
Bron financiering verwerving
Voorwaarden financiering verwerving
Fysieke beschrijvingHet element 'fysieke beschrijving' bevat alle informatie over de fysieke of uiterlijke kenmerken van het object.Tekst fysieke beschrijving
Geologisch complexHet element 'geologisch complex' geeft de naam van het geologisch complex waaruit een geologisch specimen is verzameld.Naam geologisch complex
HoofdmotiefHet element 'hoofdmotief' bevat trefwoorden die in algemene bewoordingen aangeven wat het werk of object voorstelt of wat erin/erop is afgebeeld.Term hoofdmotief
Bron hoofdmotief
Identificatie hoofdmotief
Huidige standplaatsHet element 'huidige standplaats' bevat alle informatie over de precieze locatie waar het object zich bevindt.Identificatie huidige standplaats
Datum huidige standplaats
Geschiktheid huidige standplaats
Toelichting huidige standplaats
Autorisator huidige standplaats
Uitvoerder huidige standplaats
Iconografische beschrijvingHet element 'iconografische beschrijving' bevat alle informatie over de voorstelling van of op het object.Tekst iconografische beschrijving
Onderdeel iconografische beschrijving
Inkomend bruikleennummerHet element 'inkomend bruikleennummer' bevat informatie over het unieke nummer waarmee de inkomende bruikleen geïdentificeerd wordt.Waarde inkomend bruikleennummer
InschrijvingHet element 'inschrijving' geeft informatie over het moment dat het object in het register van binnenkomende objecten is ingeschreven.Inschrijvingsdatum
KleurHet element 'kleur' bevat de kleur van een object.Term kleur
KoerierHet element 'koerier' geeft informatie over de persoon die het object buiten de instelling begeleidt.Naam koerier
Kostprijs afstotingHet element 'kostprijs afstoting' bevat alle informatie over de kostprijs van de afstoting van het object.Waarde kostprijs afstoting
Valuta kostprijs afstoting
Kostprijs verwervingHet element 'kostprijs verwerving' bevat alle informatie over de kostprijs van de verwerving van het object.Toelichting kostprijs verwerving
Bedrag aankoopprijs verwerving
Valuta aankoopprijs verwerving
Bedrag vraagprijs verwerving
Valuta vraagprijs verwerving
Locatie gebeurtenisHet element 'locatie gebeurtenis' documenteert de locatie waar een gebeurtenis plaatsvindt.Naam locatie gebeurtenis
Machtiging afstotingHet element 'machtiging afstoting' bevat alle informatie over de persoon die toelating heeft gegeven tot de afstoting van het object.Gemachtigde afstoting
Datum machtiging afstoting
Machtiging conserveringsbehandelingHet element 'machtiging conserveringsbehandeling' geeft meer informatie over de toestemming om een object te conserveren.Gemachtigde conserveringsbehandeling
Machtigingsdatum conserveringsbehandeling
Machtiging inkomende bruikleenHet element 'machtiging inkomende bruikleen' bevat bevat alle informatie over de toelating tot de verwerving van het object.Gemachtigde inkomende bruikleen
Machtigingsdatum inkomende bruikleen
Machtiging uitgaand objectHet element 'machtiging uitgaand object' bevat alle informatie over de persoon die toelating heeft gegeven dat het object de instelling verlaat.Gemachtigde uitgaand object
Machtigingsdatum uitgaand object
Machtiging uitgaande bruikleenHet element 'machtiging uitgaande bruikleen' bevat bevat alle informatie over de toelating tot de bruikleen van het object.Gemachtigde uitgaande bruikleen
Machtigingsdatum uitgaande bruikleen
Machtiging verplaatsingHet element 'machtiging verplaatsing' geeft meer informatie over de machtiging om een object te verplaatsen.Gemachtigde verplaatsing
Machtigingdatum verplaatsing
Machtiging verwervingHet element 'machtiging verwerving' bevat alle informatie over de persoon die toelating heeft gegeven tot de verwerving van het object.Gemachtigde verwerving
Datum machtiging verwerving
MateriaalHet element 'materiaal' bevat alle informatie over de materialen die gebruikt werden bij de vervaardiging van het object.Onderdeel materiaal
Beschrijving materiaal
Toelichting materiaal
Term materiaal
Herkomst materiaal
Materiaal conserveringHet element 'materiaal conservering' beschrijft de materialen die gebruikt zijn bij de conservatie van een object.Term materiaal conservering
Materiaaltechnisch onderzoekHet element 'materiaaltechnisch onderzoek' geeft een gedetailleerde beoordeling van de conditie van een object en de vereiste behandeling.Toelichting materiaaltechnisch onderzoek
Datum materiaaltechnisch onderzoek
Methode conditiecontroleHet element 'methode conditiecontrole' geeft informatie over de methode die gebruikt werd bij een toestandscontrole of een technische controle.Term methode conditiecontrole
Methode conserveringsbehandelingHet element 'methode conserveringsbehandeling' geeft meer informatie over de methode die is toegepast bij de conservering van een object.Term methode conserveringsbehandeling
Tekst methode conserveringsbehandeling
Methode inkomend objectHet element 'methode inkomend object' geeft informatie over de wijze waarop het object of de groep objecten in de instelling binnenkomt.Term methode inkomend object
Methode uitgaand objectHet element 'methode uitgaand object' geeft informatie over de wijze waarop het object of de groep objecten de instelling verlaat.Term methode uitgaand object
MilieuHet element 'milieu' documenteert de leefomgeving / landschappelijke context beschrijft van de plaats waar het object gevonden of verzameld is (de habitat).Term milieu
Toelichting milieu
Nieuw objectnummer afstotingHet element 'nieuw objectnummer afstoting' bevat het objectnummer dat door de ontvanger aan het afgestoten object wordt toegekend.Waarde nieuw objectnummer afstoting
ObjectcategorieHet element 'objectcategorie' bevat alle informatie over de groep gelijksoortige objecten waaraan het object wordt toegewezen.Term objectcategorie
ObjectnaamHet element 'objectnaam' omvat alle informatie over het soort object dat gedocumenteerd wordt, verwijzend naar zijn fysieke vorm, functie of medium.Type objectnaam
Term objectnaam
Alternatieve term objectnaam
Type alternatieve term objectnaam
Bijzonderheden objectnaam
Domein objectnaam
Taal objectnaam
ObjectnummerHet element 'objectnummer' bevat alle informatie over het unieke nummer dat het object identificeert.Onderdeel objectnummer
Waarde alternatief objectnummer
Instelling alternatief objectnummer
Waarde objectnummer
Datum alternatief objectnummer
Type alternatief objectnummer
OnderdelenHet element 'onderdelen' bevat de beschrijving van de onderdelen of componenten van een object.Term onderdeel
Toelichting onderdeel
Onderscheidende kenmerkenHet element 'onderscheidende kenmerken' bevat alle informatie over de fysieke kenmerken die het object uniek identificeren.Onderscheidende kenmerken
Ontvanger afstotingHet element 'ontvanger afstoting' bevat de informatie over de groep, persoon of organisatie die een object ontvangt dat wordt afgestoten door overdracht, schenking of verkoop.Naam ontvanger afstoting
Ontvanger inkomend objectHet element 'ontvanger inkomend object' bevat de persoon die het object ontvangt wanneer het de gebouwen van de organisatie betreedt.Naam ontvanger inkomend object
OpmerkingenHet element 'opmerkingen' bevat aanvullend commentaar over een object door bezoekers, curatoren of onderzoekers.Tekst opmerkingen
OpschriftHet element 'opschrift' bevat alle informatie over opschriften en merktekens die op het object zijn aangebracht.Type opschrift
Positie opschrift
Methode opschrift
Datum opschrift
Vervaardiger opschrift
Rol vervaardiger opschrift
Beschrijving opschrift
Taal opschrift
Interpretatie opschrift
Vertaling opschrift
Schrift opschrift
Transliteratie opschrift
Toelichting opschrift
Inhoud opschrift
Organisator gebeurtenisHet element 'organisator gebeurtenis' geeft informatie over de persoon of instelling die een gebeurtenis (tentoonstelling, onderzoek) organiseert.Naam organisator gebeurtenis
Oude standplaatsHet element 'oude standplaats' bevat een plaats waar een object of groep objecten zich bevond vóór de huidige locatie.Identificatie oude standplaats
Begindatum oude standplaats
Einddatum oude standplaats
Plaats vervaardigingHet element 'plaats vervaardiging' bevat alle informatie over de plaats waar het object werd vervaardigd, ontworpen of geproduceerd.Naam plaats vervaardiging
Reden conditiecontroleHet element 'reden conditiecontrole' geeft informatie over de reden waarom een toestandscontrole of een technische controle is uitgevoerd.Term reden conditiecontrole
Reden inkomend objectHet element 'reden inkomend object' bevat informatie over de reden waarom een object of een groep objecten de instelling binnenkomt.Term reden inkomend object
Reden inkomende bruikleenHet element 'reden inkomende bruikleen' bevat alle informatie over de aanleiding, het verzoek of aanbod om het object in bruikleen te nemen.Tekst reden inkomende bruikleen
Reden uitgaand objectHet element 'reden uitgaand object' bevat informatie over de reden waarom een object de instelling verlaat.Term reden uitgaand object
Reden uitgaande bruikleenHet element 'reden uitgaande bruikleen' bevat alle informatie over de aanleiding, het verzoek of aanbod om het object in bruikleen te geven.Tekst reden uitgaande bruikleen
Reden vervaardigingHet element 'reden vervaardiging' bevat alle informatie over de aanleiding, motivatie of opdracht om het object te vervaardigen.Beschrijving reden vervaardiging
Reden verwervingHet element 'reden verwerving' bevat alle informatie over de aanleiding, het verzoek of aanbod om het object te verwerven.Tekst verwervingsreden
Referentienummer conditiecontroleHet element 'referentienummer conditiecontrole' bevat het unieke nummer van een toestandscontrole of technische controle.Waarde referentienummer conditiecontrole
Referentienummer conserveringsbehandelingHet element 'referentienummer conserveringsbehandeling' bevat het unieke nummer dat de conserveringsbehandeling krijgt.Waarde referentienummer conserveringsbehandeling
Referentienummer gebeurtenisHet element 'referentienummer gebeurtenis' geeft het unieke nummer dat toegekend is aan het gebruik van een object of groep objecten.Waarde referentienummer gebeurtenis
Referentienummer inkomend objectHet element 'referentienummer inkomend object' bevat het unieke nummer, dat een object of groep objecten krijgt als het de instelling binnenkomt.Waarde referentienummer inkomend object
Referentienummer uitgaand objectHet element 'referentienummer uitgaand object' bevat het unieke nummer dat een object of groep objecten krijgt als het de instelling verlaatWaarde referentienummer uitgaand object
Resultaat gebeurtenisHet element 'resultaat gebeurtenis' geeft informatie over het resultaat van het gebruik van een object.Tekst resultaat gebeurtenis
Status gebruikHet element 'status gebruik' geeft meer informatie over de fase waarin een voorwerp zich bevindt, in de procedure bij het gebruik van een collectie.Term status gebruik
Datum status gebruik
Status inkomende bruikleenHet element 'status inkomende bruikleen' geeft informatie over de fase waarin de inkomende bruikleenprocedure zich bevindt.Term status inkomende bruikleen
Datum status inkomende bruikleen
Status uitgaande bruikleenHet element 'status uitgaande bruikleen' geeft informatie over de fase waarin de uitgaande bruikleenprocedure zich bevindt.Term status uitgaande bruikleen
Datum status uitgaande bruikleen
StijlHet element 'stijl' bevat alle informatie over de stijl, historische periode, groep, school of beweging waarvan de eigenschappen aanwezig zijn in het object.Term stijl
StratigrafieHet element 'stratigrafie' documenteert de stratigrafische laag waarin het object werd gevonden.Term stratigrafische eenheid
Type stratigrafische eenheid
Toelichting stratigrafische eenheid
TaxonomieHet element 'taxonomie' bevat alle informatie over de taxonomische identificatie van een natuurhistorisch object.Rang taxonomie
Determinator taxonomie
Datum taxonomie
Toelichting taxonomie
Specimentype taxonomie
Wetenschappelijke naam taxonomie
TechniekHet element 'techniek' bevat alle informatie over de productietechnieken en -processen die gebruikt werden bij de vervaardiging van het object.Onderdeel techniek
Toelichting techniek
Term techniek
TekstHet element 'tekst' geeft meer informatie over de beschrijvende tekst die over het object werd opgesteld.Referentienummer tekst
Type tekst
Waarde tekst
Doelgroep tekst
Auteur tekst
Datum tekst
Taal tekst
Omschrijving tekst
Reden tekst
Terugkeerdatum inkomend objectHet element 'terugkeerdatum inkomend object' bevat de datum dat het object terugkeert naar of opgehaald wordt door de eigenaar of de persoon die het binnengebracht had.Waarde terugkeerdatum inkomend object
Terugkeerdatum uitgaand objectHet element 'terugkeerdatum uitgaand object' geeft informatie over de datum dat het object of de groep objecten in de instelling terugkeert.Waarde terugkeerdatum uitgaand object
Terugkeerdatum verplaatsingHet element 'terugkeerdatum verplaatsing' geeft informatie over de vermoedelijke datum dat het object van zijn huidige locatie verplaatst wordt naar zijn normale locatie.Waarde terugkeerdatum verplaatsing
Terugkeermethode uitgaand objectHet element 'terugkeermethode uitgaand object' geeft informatie over de wijze waarop het object of de groep objecten in de instelling terugkeert.Term terugkeermethode uitgaand object
TitelHet element 'titel' bevat alle informatie over de naam of titel die aan het object gegeven wordt.Korte beschrijving
Titel
Type titel
Vertaalde titel
Beschrijver titel
Datum titel
Bijzonderheden titel
Taal titel
Titel gebeurtenisHet element 'titel gebeurtenis' geeft de naam van de gebeurtenis waarin het object werd gebruikt.Waarde titel gebeurtenis
Toelichting afstotingHet element 'toelichting afstoting' bevat aanvullende informatie over de verwijdering van een object dat niet elders is vastgelegd met behulp van gecontroleerde terminologie.Tekst toelichting afstoting
Toelichting conditiecontroleHet element 'toelichting conditiecontrole' geeft bijkomende informatie over de toestandscontrole of technische controle die niet elders is vermeld.Tekst toelichting conditiecontrole
Toelichting conserveringHet element 'toelichting conservering' geeft bijkomende informatie over de conserveringsbehandeling van een object of groep objecten die nergens anders vermeld staat.Tekst toelichting conservering
Toelichting inkomend objectHet element 'toelichting inkomend object' bevat bijkomende informatie over het binnenbrengen van een object dat nergens anders vermeld staat.Tekst toelichting inkomend object
Toelichting inkomende bruikleenHet element 'toelichting inkomende bruikleen' bevat algemene informatie over de inkomende bruikleen.Tekst toelichting inkomende bruikleen
Toelichting uitgaand objectHet element 'toelichting uitgaand object' bevat bijkomende informatie over het vertrek van een object, die in geen enkel ander veld thuis hoort.Tekst toelichting uitgaand object
Toelichting uitgaande bruikleenHet element 'toelichting uitgaande bruikleen' bevat algemene informatie over de uitgaande bruikleen.Tekst toelichting uitgaande bruikleen
Toelichting verplaatsingHet element 'toelichting verplaatsing' bevat bijkomende informatie over het verplaatsen van een object of groep objecten dat nergens anders vermeld staat.Tekst toelichting verplaatsing
Toelichting verwervingHet element 'toelichting verwerving' bevat bijzonderheden over de verwerving van het object.Tekst toelichting verwerving
ToestandHet element 'toestand' bevat een beschrijving van de algehele fysieke conditie van een object.Onderdeel toestand
Toelichting toestand
Datum toestand
Term toestand
TransporteurHet element 'transporteur' geeft informatie over de persoon of organisatie die de verantwoordelijkheid draagt voor het verplaatsen van een object.Naam transporteur
Contactpersoon transporteur
Type gebeurtenisHet element 'type gebeurtenis' geeft informatie over de aard van de gebeurtenis waarvoor het object gebruikt wordt.Term type gebeurtenis
Uitgaand bruikleennummerHet element 'uitgaand bruikleennummer' bevat informatie over het unieke nummer waarmee de uitgaande bruikleen geïdentificeerd wordt.Waarde uitgaand bruikleennummer
UitschrijvingHet element 'uitschrijving' geeft informatie over het moment dat het object de collectie heeft verlaten.Uitschrijvingsdatum
Vaste standplaatsHet element 'vaste standplaats' bevat alle informatie over de locatie waar het object zich in normale omstandigheden bevindt.Identificatie vaste standplaats
Verantwoordelijke conditiecontroleHet element 'verantwoordelijke conditiecontrole' geeft de naam van de persoon of de instelling die de toestandscontrole of technische controle heeft uitgevoerd.Naam verantwoordelijke conditiecontrole
Verantwoordelijke conserveringsbehandelingHet element 'verantwoordelijke conserveringsbehandeling' geeft meer informatie over de persoon of instelling die het object behandelt.Naam verantwoordelijke conserveringsbehandeling
Verantwoordelijke inkomende bruikleenHet element 'verantwoordelijke inkomende bruikleen' geeft informatie over de persoon die binnen de organisatie verantwoordelijk is voor de bruikleen.Naam verantwoordelijke inkomende bruikleen
Verantwoordelijke verplaatsingHet element 'verantwoordelijke verplaatsing' bevat informatie over het personeelslid dat verantwoordelijk is voor het object tijdens de verplaatsing.Naam verantwoordelijke verplaatsing
Verpakking inkomend objectHet element 'verpakking inkomend object' geeft informatie over de verpakking van een object of groep objecten op het moment dat het de instelling binnenkomt.Tekst verpakking inkomend object
VerplaatsingsdatumHet element 'verplaatsingsdatum' geeft informatie over de datum dat het object verplaatst is van zijn huidige locatie.Waarde verplaatsingsdatum
VerplaatsingsmethodeHet element 'verplaatsingsmethode' geeft informatie over de wijze waarop het object verplaatst wordt.Term verplaatsingsmethode
VerplaatsingsnummerHet element 'verplaatsingsnummer' bevat het unieke nummer dat de verplaatsing van een object of groep objecten krijgt.Waarde verplaatsingsnummer
VerplaatsingsredenHet element 'verplaatsingsreden' bevat informatie over de reden waarom een object verplaatst wordt.Term verplaatsingsreden
VervaardigerHet element 'vervaardiger' bevat alle informatie over de persoon, groep personen of organisatie betrokken bij het ontwerp of de vervaardiging van een object.Kwalificatie vervaardiger
Rol vervaardiger
Naam vervaardiger
VerwervingsbronHet element 'verwervingsbron' bevat alle informatie over de persoon of organisatie van wie het object verworven werd.Naam verwervingsbron
Plaats verwervingsbron
Veiling verwervingsbron
Lotnummer verwerving
VerwervingsdatumHet element 'verwervingsdatum' bevat alle informatie over de datum of het datumbereik waarin het object verworven werd.Precisie verwervingsdatum
Waarde verwervingsdatum
VerwervingsdossierHet element 'verwervingsdossier' bevat informatie over bestanden die betrekking hebben op de verwerving.Identificatie verwervingsdossier
Toelichting verwervingsdossier
VerwervingsmethodeHet element 'verwervingsmethode' bevat de manier waarop de eigendom van een object formeel wordt overgedragen aan de organisatie.Term verwervingsmethode
VerwervingsnummerHet element 'verwervingsnummer' bevat alle informatie over het unieke identificatienummer waarmee de verwerving van het object geidentificeerd wordt.Waarde verwervingsnummer
VerwervingsvoorwaardenHet element 'verwervingsvoorwaarden' bevat alle informatie over de voorwaarden waaronder het object verworven wordt.Tekst verwervingsvoorwaarden
Verzoek gebeurtenisHet element 'verzoek gebeurtenis' geeft bijkomende informatie over een aanvraag tot gebruik van een object.Tekst verzoek gebeurtenis
VinderHet element 'vinder' documenteert de persoon of organisatie die verantwoordelijk is voor onderzoek waarin het object gevonden of opgegraven werd, of de gebeurtenis waarbij het object werd gevonden.Naam vinder
Rol vinder
VindplaatsHet element 'vindplaats' documenteert de plaats waar een object is gevonden of opgegraven.Naam vindplaats
Identificatie vindplaats
Domein vindplaats
Beschrijving vindplaats
Kenmerk vindplaats
Type coördinaat vindplaats
Waarde coördinaat vindplaats
Precisie coördinaat vindplaats
Volgende conditiecontroleHet element 'volgende conditiecontrole' geeft de datum waarop een volgende controle van de toestand of technische controle dient uitgevoerd te worden.Datum volgende conditiecontrole
VondstdatumHet element 'vondstdatum' documenteert de datum waarop een object is gevonden of opgegraven.Begindatum vondst
Precisie begindatum vondst
Einddatum vondst
Precisie einddatum vondst
VondstgebeurtenisHet element 'vondstgebeurtenis' geeft informatie over de gebeurtenis waarbij een object verzameld werd.Naam vondstgebeurtenis
Referentienummer vondstgebeurtenis
Bron vondstgebeurtenis
Toelichting vondstgebeurtenis
VondstmethodeHet element 'vondstmethode' geeft informatie over de methode die is gebruikt bij het vinden of het opgraven van het object.Term vondstmethode
VondstnummerHet element 'vondstnummer' documenteert het nummer of de code die een object krijgt vooraleer aan het object een 'objectnummer' of 'referentienummer inkomend object' is toegekend.Waarde vondstnummer
Voorgestelde ontvanger afstotingHet element 'voorgestelde ontvanger afstoting' bevat de groep, persoon of organisatie voorgesteld als ontvanger van het object, dat wordt afgestoten door overdracht, schenking of verkoop.Naam voorgestelde ontvanger afstoting
Voorwaarden gebeurtenisHet element 'voorwaarden gebeurtenis' geeft informatie over de beperkingen bij het onderzoek of gebruik van een object.Tekst voorwaarden gebeurtenis
Voorwaarden inkomende bruikleenHet element 'voorwaarden inkomende bruikleen' bevat de voorwaarden betreffende de inkomende bruikleen.Tekst voorwaarden inkomende bruikleen
Voorwaarden uitgaande bruikleenHet element 'voorwaarden uitgaande bruikleen' bevat de voorwaarden betreffende de uitgaande bruikleen.Tekst voorwaarden uitgaande bruikleen
VrachtbriefHet element 'vrachtbrief' bevat informatie over het transport van een object, alsook details over de transportvoorwaarden.Tekst vrachtbrief


Beheer

Formulier:InvulboekObjectElement

1. Maak een mapping excel De mapping excel bevat de koppelingen tussen Groepen, Elementen, Velden en EIZ labels. Deze crosswalk wordt gemaakt obv de corresponderende elementen en velden in Spectrum en EIZ. De mapping excel wordt gebruikt om Velden te koppelen aan Elementen en om Element pagina's aan te vullen in CEST. Maak een excel met de volgende kolommen: Spectrum Informatie groep, Groep, Spectrum Informatie-element, EIZ rubriek, Element, EIZ label, Veld

2. Maak een Spectrum Excel De Spectrum Excel bevat de beschrijvende gegevens bij een Element. De Excel wordt gemaakt obv Spectrum. De Spectrum Excel wordt gebruikt om Element pagina's te maken in CEST. Maak een excel met de volgende kolommen: Spectrum Informatie groep, Spectrum Informatie eenheid, Element, Definitie , Toelichting, Bron.

3. Maak Element-Pagina's mbv mapping en Spectrum Excel

  1. Maak Element-pagina's voor elk uniek element in de Spectrum Excel.
  2. Voeg aan elke Element-pagina de corresponderende Velden aan met behulp van de Mapping Excel.

4. Activeer de corresponderende Veld-pagina's

5. Maak een Element-pagina

  1. Hou de tabel met Element-namen, Veld-namen en EIZ-labels bij de hand.
  2. Open het Formulier:InvulboekObjectElement
  3. Geef het element een naam bvb: Invulboek objecten/Element/Bewaarinstelling
  4. Vul het formulier is. Vul minimum in: Veldnaam, Groep
  5. Koppel de Velden die bij het Element horen.
  6. Bewaar de pagina en controleer de inhoud