Einddatum recht

From Meemoo Kennisbank
Jump to navigation Jump to search
Veld einddatum recht
Definitie Het veld 'einddatum recht' geeft de laatste dag weer waarop het verleende recht geldig is.
Invulregels
Vul de einddatum in waarop het verleende recht verloopt. Een jaartal kan eventueel volstaan.
Noteer data volgens ISO-norm 8601: jjjj-mm-dd of jjjj-mm of jjjj.
2017-12-17
2017
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Rechten > Einddatum (rechten) (Re)

Standaarden
Dublin Core: dcterms:date (-
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Rechten > Einddatum (rechten) (Re)
Dublin Core: dcterms:date (-