Einddatum recht

Uit Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Ga naar: navigatie, zoeken
Veld einddatum recht
Definitie Het veld 'einddatum recht' geeft de laatste dag weer waarop het verleende recht geldig is.
Invulregels
Vul de einddatum in waarop het verleende recht verloopt. Een jaartal kan eventueel volstaan.
Noteer data volgens ISO-norm 8601: jjjj-mm-dd of jjjj-mm of jjjj.
2017-12-17
2017
Systemen
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Rechten > Einddatum (rechten) (Re)
Standaarden