Type opschrift

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld type opschrift
Definitie Het veld 'type opschrift' documenteert het soort opschrift op het object.
Invulregels
Gebruik enkelvoud, vermijd opsommingen en leestekens. Noteer zonder hoofdletters.
Gebruik lijst met standaardtermen naar afspraak binnen de organisatie.
Noteer hier een trefwoord dat de vorm en/of functie van het opschrift weergeeft.
signatuur
zilvermerk
monogram
aantekening
modelnummer
etiket
meesterteken
opdracht
graffito
chronogram
Teksten op affiches of op foto's van objecten met opschrift, zijn geen opschriften. (bv. een foto van een spandoek met tekst: die tekst is geen opschrift, een eventuele stempel op die foto is wel een opschrift).
Systemen

Qi (Donnet): Beschrijvingen > Inscriptie > Opschrift - Type (object_inscription_xrefs:inscription_type_id)
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Opschriften/merken > Opschriften/merken > Soort (IT)
Erfgoedplus: Beschrijving > Opschriften / Merktekens > Type ()

Standaarden
Omvat zowel 'type opschrift' als 'methode opschrift'.
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Opschriften/merken > Opschriften/merken > Soort (IT)
Dit veld is herhaalbaar.
Het type opschrift is een gecontroleerde term uit het bestand "Thesaurus".
Erfgoedregister (Erfgoedplus): Beschrijving > Opschriften / Merktekens > Type ()
Qi (Donnet): Beschrijvingen > Inscriptie > Opschrift - Type (object_inscription_xrefs:inscription_type_id)
Omvat zowel 'type opschrift' als 'methode opschrift'.