Relatie organisatie

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld relatie organisatie
Definitie Het veld 'relatie organisatie' documenteert de manier waarop een Organisatie gerelateerd is aan een object.
Invulregels
Gebruik één term, zonder leestekens of hoofdletters. Gebruik een lijst van standaardtermen. Zie ook Organisatie
fabrikant; opdrachtgever; aannemer; munter
Systemen
Systemen (2de poging)
Standaarden