Relatie organisatie

From Meemoo Kennisbank
Jump to navigation Jump to search
Veld relatie organisatie
Definitie Het veld 'relatie organisatie' documenteert de manier waarop een Organisatie gerelateerd is aan een object.
Invulregels
Gebruik één term, zonder leestekens of hoofdletters. Gebruik een lijst van standaardtermen.
fabrikant; opdrachtgever; aannemer; munter
Systemen
Standaarden
Het verschaffen van een specifieke beschrijving van de aard van de relatie.
Beschrijf nauwkeurig de aard van de relatie van de in deze geautoriseerde beschrijving genoemde entiteit met de andere verwante entiteit, bijvoorbeeld hogere instantie, ondergeschikte instantie, eigenaar, voorganger, echtgenoot, echtgenote, zoon, neef/nicht, leraar van, student van, collega. Leg in het element Regels en/of afspraken (5.4.3) elk classificatieschema vast waaraan termen zijn ontleend voor een gecontroleerde woordenlijst die gebruikt wordt om de relatie te beschrijven. Hier kan desgewenst een verhalende beschrijving van de geschiedenis en/of de aard van de relatie worden verschaft.
Het verschaffen van een specifieke beschrijving van de aard van de relatie.
Beschrijf nauwkeurig de aard van de relatie van de in deze geautoriseerde beschrijving genoemde entiteit met de andere verwante entiteit, bijvoorbeeld hogere instantie, ondergeschikte instantie, eigenaar, voorganger, echtgenoot, echtgenote, zoon, neef/nicht, leraar van, student van, collega. Leg in het element Regels en/of afspraken (5.4.3) elk classificatieschema vast waaraan termen zijn ontleend voor een gecontroleerde woordenlijst die gebruikt wordt om de relatie te beschrijven. Hier kan desgewenst een verhalende beschrijving van de geschiedenis en/of de aard van de relatie worden verschaft.