Associatie gebeurtenis

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Element Associatie gebeurtenis
Definitie Het element 'associatie gebeurtenis' bevat een associatie tussen een historische gebeurtenis en een object of groep objecten.
Toelichting Informatie in "associaties" betreft informatie die gelinkt is aan het object, maar niet inherent is aan het object. Het gaat dan dus over associaties die buiten de beschrijving van het object zelf vallen.
Groep Associaties
Profielen
Velden
Standaarden