Term toegankelijkheid eigendom

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld term toegankelijkheid eigendom
Definitie Het veld 'term toegankelijkheid eigendom' geeft informatie over de toegankelijkheid toegekend aan een object voordat het eigendomsrecht aan de huidige (of vorige) eigenaar werd overgedragen.
Invulregels
Hier kan je aangeven in hoeverre een object voorheen toegankelijk was.
Gebruik een gestandaardiseerde woordenlijst.
beperkt
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Eigendomsgeschiedenis > Toegankelijkheid (PJ)

Standaarden
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Eigendomsgeschiedenis > Toegankelijkheid (PJ)