Waarde afstotingsnummer

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld waarde afstotingsnummer
Definitie Het veld 'waarde afstotingsnummer' bevat het administratieve nummer dat het object / de groep objecten toegewezen krijgt tijdens de afstotingsprocedure.
Invulregels
Een opvolgend nummer dat bijvoorbeeld gekoppeld is aan een bruikleengever / schenker / legaat of instelling waarvan het object ooit is aangekocht (zoals een veiling). Dit nummer is niet hetzelfde als het nummer in het register van uitgaande objecten. Afhankelijk van de omvang van het ontzamelproject is het raadzaam om eventueel met voorloopnullen te werken
0001
0105
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Afstoting > Afstoting > Afstotingsnummer (D2)

Standaarden
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Afstoting > Afstoting > Afstotingsnummer (D2)