Bron financiering verwerving

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld bron financiering verwerving
Definitie De Persoon of Organisatie van wie de Verwerving – Financiering is verkregen.
Invulregels
Het kan nodig zijn om verschillende informatie-eenheden te gebruiken, bijvoorbeeld voor een Persoon, een achternaam, een voornaam en een adres. De beschrijvingen van deze informatie-eenheden staan vermeld onder Persoon of Organisatie.
Jan De Vos
Vereniging Rembrandt
Dexia
Vereniging Vrienden van het museum
Stad Antwerpen
Systemen
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Verwerving > Financiering > Bron (HM)
Dit veld is herhaalbaar zodat inzichtelijk wordt hoe de verwerving vanuit verschillende bronnen is gefinancierd.
Dit veld is niet gekoppeld aan het bestand "Personen en Instellingen".
Standaarden