Bron financiering verwerving

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld bron financiering verwerving
Definitie De Persoon of Organisatie van wie de Verwerving – Financiering is verkregen.
Invulregels
Het kan nodig zijn om verschillende informatie-eenheden te gebruiken, bijvoorbeeld voor een Persoon, een achternaam, een voornaam en een adres. De beschrijvingen van deze informatie-eenheden staan vermeld onder Persoon of Organisatie.
Jan De Vos
Vereniging Rembrandt
Dexia
Vereniging Vrienden van het museum
Stad Antwerpen
Systemen
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Verwerving > Financiering > Bron (HM)
Dit veld is herhaalbaar zodat inzichtelijk wordt hoe de verwerving vanuit verschillende bronnen is gefinancierd.
Dit veld is niet gekoppeld aan het bestand "Personen en Instellingen".
Systemen (2de poging)
Standaarden