Geslacht persoon

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld geslacht persoon
Definitie Het veld 'geslacht persoon' bevat het geslacht van een persoon.
Invulregels
Gebruik één term, zonder leestekens of hoofdletters. Gebruik een lijst van standaardtermen.
vrouw
man
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Personen en instellingen > Identificatie > Naamdetails (Geslacht)

Standaarden