Geslacht persoon

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld geslacht persoon
Definitie Het veld 'geslacht persoon' bevat het geslacht van een persoon.
Invulregels
Gebruik één term, zonder leestekens of hoofdletters. Gebruik een lijst van standaardtermen.
vrouw
man
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Personen en instellingen > Identificatie > Naamdetails > Geslacht (ge)

Standaarden
ISAAR CPF (NL): Geschiedenis (5.2.2
Het verschaffen van een bondige geschiedenis van de organisatie, persoon of familie.
Leg de belangrijkste levensmomenten, activiteiten, prestaties en/of functies van de beschreven entiteit vast in de verhalende vorm of als een chronologische opsomming. Hieronder valt ook informatie over geslacht, nationaliteit, familie en religieuze of politieke banden. Laat waar mogelijk dateringen een integraal onderdeel uitmaken van de verhalende beschrijving.
Adlib (Erfgoedinzicht): Personen en instellingen > Identificatie > Naamdetails > Geslacht (ge)
ISAAR CPF (NL): Geschiedenis (5.2.2
Het verschaffen van een bondige geschiedenis van de organisatie, persoon of familie.
Leg de belangrijkste levensmomenten, activiteiten, prestaties en/of functies van de beschreven entiteit vast in de verhalende vorm of als een chronologische opsomming. Hieronder valt ook informatie over geslacht, nationaliteit, familie en religieuze of politieke banden. Laat waar mogelijk dateringen een integraal onderdeel uitmaken van de verhalende beschrijving.