Identificatie geassocieerd object

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld identificatie geassocieerd object
Definitie Het veld 'identificatie geassocieerd object' bevat een unieke beschrijving van het object. Het gaat hier over een associatie met een object buiten je eigen collectie. Om een relatie aan te duiden met een object in je eigen collectie gebruik het element 'gerelateerd object'.
Invulregels
Een unieke identificatie die bij voorkeur is overgenomen uit een publicatie van een bevoegde instantie. Gebruik een enkele term of code, zonder plaats tussen de leestekens. Handhaaf een lijst met standaardbepalingen. Vermeld de bron van de code in het veld 'bron geassocieerd object'.
300343840
Systemen
Standaarden