Naam afgebeelde persoon of instelling

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld naam afgebeelde persoon of instelling
Definitie Het veld 'naam afgebeelde persoon of instelling' documenteert de pers(o)n(en) of organisatie(s) op het object.
Invulregels
Noteer de officiële of meest gebruikte naam en voorna(a)m(en) van de perso(o)n(en) of organisatie(s) die op het object wordt/worden afgebeeld. In geval van meerdere afgebeelde personen/instellingen, herhaal je dit veld voor elke naam die je opneemt. Eerst vermeld je de afgebeelde personen/instellingen die op de voorgrond staan, daarna de afgebeelde personen/instellingen die op de achtergrond staan. Afhankelijk van de aard van de collectie kan gekozen worden om alleen de meest relevante personages op te nemen. Gebruik de officiële schrijfwijze van de instellingsnaam. Zie ook Personen en Organisaties
Von Stein, Charlotte
S. A. des Charbonnages Limbourg-Meuse
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Iconografie > Afgebeelde persoon/instelling > Naam

Standaarden