Naam bruikleennemer

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld naam bruikleennemer
Definitie Het veld "naam bruikleennemer" bevat de naam van de persoon of de instelling die het object in bruikleen vraagt.
Invulregels
Geef de officiële of de meest gebruikte naam en voorna(a)m(en) van de persoon of de instelling die het object in bruikleen neemt. Dit kan een persoonsnaam, een groepsnaam of een organisatienaam zijn. Zie ook Personen en Organisaties
Jenevermuseum
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Uitgaande bruiklenen > Aanvraag > Aanvrager (BA)

Standaarden
Het kan nodig zijn om verschillende informatie-eenheden te gebruiken, bijvoorbeeld, voor een Persoon, een achternaam, een voornaam en een adres. De beschrijvingen van deze informatie-eenheden staan vermeld onder Persoon of Organisatie. Gebruik slechts één keer voor elk Uitgaande bruikleen – Referentienummer.
Adlib (Erfgoedinzicht): Uitgaande bruiklenen > Aanvraag > Aanvrager (BA)
Persoonsnamen dienen als volgt genoteerd te worden: alfabetiserend deel van de naam, gevolgd door een komma, voornaam of voornamen.
Gebruik de officiële instellingsnaam.
Dit veld is gekoppeld aan het bestand 'Persoon/Instellingen'.
Morbee, Wilfried
Het kan nodig zijn om verschillende informatie-eenheden te gebruiken, bijvoorbeeld, voor een Persoon, een achternaam, een voornaam en een adres. De beschrijvingen van deze informatie-eenheden staan vermeld onder Persoon of Organisatie. Gebruik slechts één keer voor elk Uitgaande bruikleen – Referentienummer.