Gemachtigde uitgaand object

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld gemachtigde uitgaand object
Definitie Het veld 'gemachtigde uitgaand object' geeft de naam van de persoon die toelating heeft gegeven dat het object de instelling verlaat.
Invulregels
Gebruik de officiële of meest gebruikte familienaam en voorna(a)m(en).
Von Stein, Charlotte
Lucifermuseum
Het kan nodig zijn om verschillende informatie-eenheden te gebruiken, bijvoorbeeld een achternaam en een voornaam. De organisatie heeft mogelijk al een standaardvorm voor namen in gebruik. Zie ook Personen en Organisaties
Systemen
Standaarden