Type titel

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld type titel
Definitie Het veld 'type titel' documenteert het soort titel van het object.
Invulregels
Noteer het soort titel. De meest voorkomende mogelijkheden zijn een originele titel, toegekende titel en/of populaire titel.
Originele titel: de titel die de vervaardiger heeft toegekend aan het object. Deze neem je letterlijk over, inclusief hoofdletters, leestekens, ...
Populaire titel: de titel waaronder het object gekend is.
Toegekende titel: de titel die de registrator aan het object toekent. Dit is een korte, publieksgerichte beschrijving van het object.
originele titel
toegekende titel
populaire titel
Systemen

Erfgoedplus: Inhoud > Inhoudelijke beschrijving ()
Adlib (Musea en Erfgoed Antwerpen): Objecten > Identificatie > Titel en beschrijving > Soort (OY)
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Identificatie > Titel en beschrijving > Soort (OY)

Standaarden
Spectrum: Titel - Type (-
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Identificatie > Titel en beschrijving > Soort (OY)
Dit veld is herhaalbaar.
Erfgoedregister (Erfgoedplus): > Inhoud/Inhoudelijke beschrijving ()
In het Erfgoedregister is geen specifiek veld voorzien voor het typeren van een titel. Informatie over de titel kan genoteerd worden in het veld "Inhoud/Inhoudelijke beschrijving".
Adlib (Musea en Erfgoed Antwerpen): name_type > title.type (collect.OY)
Spectrum: Titel - Type (-