Bijzonderheden titel

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld bijzonderheden titel
Definitie Het veld 'bijzonderheden titel' documenteert bijzonderheden of toelichtingen over de titel(s) van het object.
Invulregels
Noteer hier bijkomende informatie over de ingevoerde titel(s) van het object.
Deze titel is in gebruik sinds het begin van de negentiende eeuw.
Deze titel werd oorspronkelijk gebruikt voor het ensemble, waar dit beeld deel van uitmaakte.
Systemen
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Identificatie > Titel en beschrijving > Bijzonderheden (TY)
Dit veld is herhaalbaar.
Erfgoedregister (Erfgoedplus): Inhoud > Inhoudelijke beschrijving ()
In het Erfgoedregister is geen specifiek veld voorzien voor bijkomende informatie over een titel. Informatie over de titel kan genoteerd worden in het veld "Inhoud/Inhoudelijke beschrijving".
Qi (Donnet): Identificatie > Titel > Opmerkingen ()
Alleen bij alternatieve titel
Systemen (2de poging)
Standaarden