Type toegekend recht

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld type toegekend recht
Definitie Het veld 'type toegekend recht' omschrijft het specifieke type recht dat door de organisatie in de licentie wordt verleend.
Invulregels
Gebruik éénenkelvoudige term, zonder leestekens of hoofdletters.
Houd een lijst van standaardtermen bij.
auteursrecht
publicatierecht
Noteer elk type verkregen recht toebehorend aan een item slechts eenmaal.
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Rechten > Type (rechten)

Standaarden