Tekst persoonlijke reactie eigenaar

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld tekst persoonlijke reactie eigenaar
Definitie Het veld 'tekst persoonlijke reactie eigenaar' beschrijft de manier waarop een voormalige eigenaar gevoelsmatig reageerde op het object.
Invulregels
Gebruik normale grammatica en interpunctie. Kan een of meer verschillende soorten persoonlijke reacties bevatten, waaronder: gevoelens over een object buiten hun persoonlijke ervaring ervan; Waarom ze 'verbonden' waren met een object, of het persoonlijk als bijzonder beschouwden; De bredere culturele betekenis die ze aan een object hechtten; Aspecten van een object waarvan zij vonden dat ze van bijzondere artistieke, historische of culturele betekenis waren; Hun reactie erop vanuit het oogpunt van een ander cultureel standpunt of vermoeden wat het object zou kunnen hebben betekend voor een ander individu dat verbonden is met het object, zoals de maker, gebruiker of een andere eigenaar. Als de ervaring een weerspiegeling of vermoeden is van de betekenis van een object, een beschrijving van gevoelens over of persoonlijke relevantie van een object, noteer dit dan in de persoonlijke reactie van de eigenaar.
Systemen
Standaarden