Auditor

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Element auditor
Definitie Het element 'auditor' documenteert de persoon of instelling die de audit heeft uitgevoerd.
Toelichting De auditor is individueel verantwoordelijk voor de resultaten van de objectaudit.
Groep Audit
Profielen
Velden
Standaarden