Bijzonderheden objectnaam

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld bijzonderheden objectnaam
Definitie Het veld 'bijzonderheden objectnaam' documenteert bijzonderheden of toelichtingen over de objectnaam van het object.
Invulregels
Vul hier bijkomende informatie in over de objectnaam van het object die niet in andere velden kan worden verwerkt. Gebruik gewone zinsbouw en leestekens.
Tot voor kort was dit een onbekend object uit onze collectie, dit object werd recent geïdentificeerd.
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Identificatie > Objectnaam > Bijzonderheden (OO)
Erfgoedplus: Identificatie > Commentaar ()

Standaarden
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Identificatie > Objectnaam > Bijzonderheden (OO)
Dit veld is herhaalbaar.
Erfgoedregister (Erfgoedplus): Identificatie > Commentaar ()
In het Erfgoedregister is geen veld voorzien voor bijzonderheden objectnaam. Eventuele bijzonderheden of toelichtingen over de objectnaam kunnen genoteerd worden in het veld "Identificatie/Commentaar".