Tekst verpakking inkomend object

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld tekst verpakking inkomend object
Definitie Het veld 'tekst verpakking inkomend object' geeft informatie over de verpakking van een object of groep objecten op het moment dat het de instelling binnenkomt.
Invulregels
Gebruik normale grammatica en interpunctie.
Noppenfolie
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Binnenkomst > Algemeen > Bijzonderheden verpakking (E7)

Standaarden
Adlib (Erfgoedinzicht): Binnenkomst > Algemeen > Bijzonderheden verpakking (E7)