Verpakking inkomend object

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Element verpakking inkomend object
Definitie Het element 'verpakking inkomend object' geeft informatie over de verpakking van een object of groep objecten op het moment dat het de instelling binnenkomt.
Toelichting
Groep Inkomend object
Profielen
Velden
Standaarden