Naam koerier

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld naam koerier
Definitie Het veld 'naam koerier' bevat de naam van de persoon die het object begeleidt bij de verplaatsing.
Invulregels
Geef de officiële of de meest gebruikte naam en voorna(a)m(en) van de persoon die het object begeleidt bij de verplaatsing. Zie ook Personen en Organisaties
Verbeek, Peter
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Verzending > Algemeen > Transport > Koerier (EK)

Standaarden
Het kan nodig zijn om verschillende informatie-eenheden te gebruiken, bijvoorbeeld een achternaam, een voornaam en een adres. De beschrijvingen van deze informatie-eenheden staan vermeld onder Persoon.
Adlib (Erfgoedinzicht): Verzending > Algemeen > Transport > Koerier (EK)
Persoonsnamen dienen als volgt genoteerd te worden: alfabetiserend deel van de naam, gevolgd door een komma, voornaam of voornamen. Dit veld is gekoppeld aan het bestand 'Persoon/Instellingen'.
Het kan nodig zijn om verschillende informatie-eenheden te gebruiken, bijvoorbeeld een achternaam, een voornaam en een adres. De beschrijvingen van deze informatie-eenheden staan vermeld onder Persoon.