Bron geassocieerd concept

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld bron geassocieerd concept
Definitie Het veld 'bron geassocieerd concept' documenteert de bron van de informatie van het veld 'geassocieerd concept'.
Invulregels
Vul hier de naam in van het classificatieschema, de thesaurus of termenlijst waaruit een geassocieerd concept is gekozen.
http://authorities.loc.gov/
Art and Architecture Thesaurus (AAT)
Systemen
Standaarden
Gebruik een enkele term, laat alleen plaatsen tussen de leestekens waar deze deel uitmaken van de naam en gebruik hoofdletters voor eigennamen. Gebruik een lijst met standaardtermen. Gebruik dit alleen wanneer er geen specifieke werkwijze is voor bv. objectnamen om de gebruikte standaardtermen te registreren.
Dublin Core: dcterms:source (-)