Bron vervaardiger

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld bron vervaardiger
Definitie Het veld 'bron vervaardiger' documenteert de bron van de informatie van het veld 'identificatie vervaardiger'.
Invulregels
Vul hier de naam in van het classificatieschema, de thesaurus of termenlijst waaruit de vervaardiger is gekozen. Gebruik een enkele term, laat alleen plaatsen tussen de leestekens waar deze deel uitmaken van de naam en gebruik hoofdletters voor eigennamen. Gebruik een lijst met standaardtermen. Gebruik dit alleen wanneer er geen specifieke werkwijze is voor bv. objectnamen om de gebruikte standaardtermen te registreren.
VIAF
RKD artists
Wikidata
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Personen en instellingen > Identificatie > Bronnen en andere informatie over het record > Bron

Standaarden
Gebruik één term. Gebruik alleen hoofdletters en leestekens als die deel uitmaken van de naam. Gebruik een lijst van standaardtermen. Gebruik deze eenheid alleen wanneer er geen specifieke gekoppelde eenheden zijn om het gebruikte systeem aan te duiden. Gebruik bijvoorbeeld voor Objectnaam de eenheid Objectnaam – Systeem om de gebruikte termenlijst of het gebruikte classificatiesysteem te registreren.