Term afgebeeld concept

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld term afgebeeld concept
Definitie Het veld 'term afgebeeld concept' bevat een naam voor het concept waarnaar verwezen wordt.
Invulregels
Dit kan iconografie inhouden, thema's uit de literatuur of generieke termen die de materiële wereld beschrijven, of onderwerpen (bijvoorbeeld concepten, thema's of problemen).
Gebruik enkelvoud, vermijd opsommingen en leestekens. Noteer zonder hoofdletters.
Systemen
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Iconografie > Afgebeeld onderwerp > Onderwerp (soort:concept) (ip)
Het onderwerp dat op het object is voorgesteld of dat het object voorstelt. Dit veld is herhaalbaar.

Vooral voor objecten die dragers zijn van afbeeldingen en voor objecten die een onderwerp afbeelden, is het zinvol om dit veld in te vullen. Omschrijf het onderwerp dat op het object wordt afgebeeld of dat het object voorstelt. Doe dit in één of meer trefwoorden. De graad van specificiteit bij onderwerpsontsluiting hangt af van het doel van de registratie en van de aard van de collectie. Bv. intern voor thematentoonstellingen, extern voor gebruikersindexen op internet. Indien je de onderwerpsontsluiting in dit veld opneemt, streef je best volledigheid na. Het is de bedoeling dat dit veld gebruikt wordt voor de aanduiding van soortnamen en niet van eigennamen van onderwerpen. Zo kan het bij bijvoorbeeld objecten, dieren en gebeurtenissen zijn dat je naast de soortnaam ook een eigennaam wilt vastleggen. In dat geval komt de soortnaam in dit veld (bv. "bouwwerk" of "poes" of "veldslag") en de eigennaam (resp. "Eiffeltoren", "Minette" en "Slag bij Waterloo") in het veld "Eigennaam".

De beschrijving van het onderwerp dat op het object wordt afgebeeld kan ook in het veld "beschrijving" op het tabblad "identificatie" opgenomen worden.
maaien

koe [bv. bij een melkkan in de vorm van een koe]
bouwwerk
poes
bos
maaien
veldslag
stad

liefde
Systemen (2de poging)
Standaarden