Onderdeel organisatie

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld onderdeel organisatie
Definitie Het veld 'onderdeel organisatie' bevat de naam van de afdeling van een Organisatie.
Invulregels
Registreer zo vaak als nodig. Afdelingen hebben meestal namen waaruit kan worden afgeleid dat ze deel uitmaken van een groter geheel en niet als naam van de organisatie als geheel kunnen dienen. Leg voor elke Organisatie een lijst van afdelingsnamen aan.
Afdeling collecties; Vakgroep elektrotechniek
Systemen
Standaarden