Onderdeel organisatie

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld onderdeel organisatie
Definitie Het veld 'onderdeel organisatie' bevat de naam van de afdeling van een Organisatie.
Invulregels
Registreer zo vaak als nodig. Afdelingen hebben meestal namen waaruit kan worden afgeleid dat ze deel uitmaken van een groter geheel en niet als naam van de organisatie als geheel kunnen dienen. Leg voor elke Organisatie een lijst van afdelingsnamen aan.
Afdeling collecties; Vakgroep elektrotechniek
Systemen
Standaarden
Het beschrijven en/of voorstellen van de interne administratieve structuur van een organisatie of de genealogie van een familie.
Beschrijf de interne structuur van een organisatie en geef de datums van alle structuurwijzigingen die bijdragen aan het begrip van de wijze waarop de organisatie haar activiteiten uitvoerde (bijvoorbeeld door middel van gedateerde organogrammen). Beschrijf de genealogie van een familie (bijvoorbeeld door middel van een stamboom) zodanig dat de onderlinge relaties tussen haar leden duidelijk zijn, met inbegrip van het tijdsbestek.
Het beschrijven en/of voorstellen van de interne administratieve structuur van een organisatie of de genealogie van een familie.
Beschrijf de interne structuur van een organisatie en geef de datums van alle structuurwijzigingen die bijdragen aan het begrip van de wijze waarop de organisatie haar activiteiten uitvoerde (bijvoorbeeld door middel van gedateerde organogrammen). Beschrijf de genealogie van een familie (bijvoorbeeld door middel van een stamboom) zodanig dat de onderlinge relaties tussen haar leden duidelijk zijn, met inbegrip van het tijdsbestek.