Onderdeel objectnummer

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld onderdeel objectnummer
Definitie Het veld 'onderdeel objectnummer' documenteert de unieke barcode toegekend aan het object voor geautomatiseerd standplaatsbeheer.
Invulregels
De meeste collectiebeheersystemen vullen dit veld automatisch in.
O0737094
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Identificatie > Identificatie > Barcode (bc)
Qi (Donnet): Identificatie > Ander nummer > Type ()

Standaarden
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Identificatie > Identificatie > Barcode (bc)
Het systeem kent automatisch een unieke barcode toe aan ieder objectrecord dat in de databank wordt aangemaakt. De inhoud van dit veld kan niet manueel gewijzigd worden.
Qi (Donnet): Identificatie > Ander nummer > Type ()