Kenmerk vindplaats

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld kenmerk vindplaats
Definitie Het veld 'kenmerk vindplaats' geeft een term die de vindplaats van het object kenmerkt.
Invulregels
Geef een term die de vindplaats van het object typeert. Het kenmerk van de vindplaats van archeologische objecten is in functie van de gevonden structuren. Het is aangewezen om over de functionele interpretatie van de sites afspraken te maken met de archeologen. Het kenmerk van de vindplaats van natuurhistorische objecten is in functie van landschappelijke kenmerken. Leg bij voorkeur een lijst met standaardtermen aan.
Grafveld
Afhaallaag
Villa
Publiek gebouw
Afgebrande berm
Beerput
Greppel
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Vondstomstandigheden > Vondstomstandigheden > Kenmerk vindplaats

Standaarden