Bron hoofdmotief

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld bron hoofdmotief
Definitie Het veld 'bron hoofdmotief' documenteert de naam van het classificatieschema dat is toegepast om de voorstelling op het object (term hoofdmotief) te categoriseren.
Invulregels
Vul hier de naam in van het classificatieschema dat bij de ontsluiting van de inhoud van het object wordt gebruikt. Een iconografisch classificatieschema geeft een indeling volgens categorieën voor een iconografische beschrijving.
Iconclass
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Iconografie > Algemene onderwerpsontsluiting (Classificatieschema)

Standaarden