Bron hoofdmotief

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld bron hoofdmotief
Definitie Het veld 'bron hoofdmotief' documenteert de naam van het classificatieschema dat is toegepast om de voorstelling op het object (term hoofdmotief) te categoriseren.
Invulregels
Vul hier de naam in van het classificatieschema dat bij de ontsluiting van de inhoud van het object wordt gebruikt. Een iconografisch classificatieschema geeft een indeling volgens categorieën voor een iconografische beschrijving.
Iconclass
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Iconografie > Algemene onderwerpsontsluiting > Classificatieschema (CS)

Standaarden
LIDO: source (-
Dublin Core: dcterms:source (-
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Iconografie > Algemene onderwerpsontsluiting > Classificatieschema (CS)
Een veel gebruikt classificatiesysteem voor het coderen van met name klassiek-mythologische, christelijke en historische voorstellingen is Iconclass. Als je met de categorieën van Iconclass werkt, vertaal je de term in het veld "Hoofdmotief algemeen", vermeld je "Iconclass" in het veld "classificatieschema" en neem je de overeenkomstige Iconclass-code op in het veld "code".

Informatie over Inconclass: http://www.iconclass.nl. Sommige instellingen werken ook met het iconografisch classificatiesysteem "Joconde".

Kijk ook in het document over iconografische classificatiesystemen.
LIDO: source (-
Dublin Core: dcterms:source (-