Gemachtigde verplaatsing

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld gemachtigde verplaatsing
Definitie Het veld 'gemachtigde verplaatsing' geeft de naam van de persoon die de toestemming geeft om het object te verplaatsen.
Invulregels
Noteer de naam van het personeelslid binnen de instelling die de definitieve goedkeuring geeft om het object te verplaatsen.
Systemen
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Standplaats/toekomstige verplaatsingen > Autorisator (2F)
Persoonsnamen dienen als volgt genoteerd te worden: alfabetiserend deel van de naam, gevolgd door een komma, voornaam of voornamen.
Verbeeck, Peter
Systemen (2de poging)
Standaarden
Het kan nodig zijn om verschillende informatie-eenheden te gebruiken, bijvoorbeeld een achternaam en een voornaam. De beschrijvingen van deze informatie-eenheden staan vermeld onder Persoon. De organisatie heeft mogelijk al een standaardvorm voor namen in gebruik.