Type coördinaat vindplaats

Uit Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Ga naar: navigatie, zoeken
Veld type coördinaat vindplaats
Definitie Het veld 'type coördinaat vindplaats' geeft informatie over het systeem dat gebruikt wordt om een plaats te lokaliseren.
Invulregels
Gebruik enkelvoud, vermijd opsommingen en leestekens. Gebruik een lijst met standaardtermen naar afspraak binnen de organisatie.
LL (Latitude & longitude)
NGR (National Grid reference)
Altitude Depth
RD (Rijksdriehoekmeting)
NAP (Normaal Amsterdams Peil)
UTM (Universal Transverse Mercator Grid)
WGS84 (World Geodetic System 1984)
ETRS89 (European Terrestrial Reference System 89)
Systemen
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Vondstomstandigheden > Coördinaten vindplaats > Coördinatenstelsel (NG)
Dit veld is herhaalbaar.
Standaarden