Type coördinaat vindplaats

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld type coördinaat vindplaats
Definitie Het veld 'type coördinaat vindplaats' geeft informatie over het systeem dat gebruikt wordt om een plaats te lokaliseren.
Invulregels
Gebruik enkelvoud, vermijd opsommingen en leestekens. Gebruik een lijst met standaardtermen naar afspraak binnen de organisatie.
LL (Latitude & longitude)
NGR (National Grid reference)
Altitude Depth
RD (Rijksdriehoekmeting)
NAP (Normaal Amsterdams Peil)
UTM (Universal Transverse Mercator Grid)
WGS84 (World Geodetic System 1984)
ETRS89 (European Terrestrial Reference System 89)
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Vondstomstandigheden > Coördinaten vindplaats > Coördinatenstelsel (NG)

Standaarden
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Vondstomstandigheden > Coördinaten vindplaats > Coördinatenstelsel (NG)
Dit veld is herhaalbaar.