Tekst verwervingsvoorwaarden

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld voorwaarden verwerving
Definitie Het veld 'voorwaarden verwerving' documenteert de bepalingen van toepassing op het object / de objecten in het kader van een verwerving.
Invulregels
Gebruik correcte spelling en leestekens.
Het object mag niet in bruikleen gegeven worden.
De vorige eigenaar wil niet vermeld worden bij het object.
Mag niet bestuurd worden.
Systemen

Qi (Donnet): Verwerving:Inhoud > Voorwaarden (acquisition:acquisition_terms)
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Verwerving > Verwerving > Voorwaarden (CA)

Standaarden
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Verwerving > Verwerving > Voorwaarden (CA)
Dit veld is herhaalbaar.
Qi (Donnet): Verwerving:Inhoud > Voorwaarden (acquisition:acquisition_terms)