Toelichting recht

From Meemoo Kennisbank
Jump to navigation Jump to search
Veld toelichting recht
Definitie Het veld 'toelichting recht' geeft extra informatie over het recht.
Invulregels
Noteer details of extra informatie over het recht, bijvoorbeeld verwijzing naar documentatie met inbegrip van licenties, eventuele afstandverkalringen, ook due diligence onderzoek etc
Gebruik de normale spelling en interpunctie.
De organisatie behoudt het recht om de reproductie of afbeelding te gebruiken voor interne doeleinden.
Voor elke andere publicatievorm moet er contact worden opgenomen met de kunstenaar.
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Rechten > Bijzonderheden (rechten) (RO)

Standaarden