Titel

From Meemoo Kennisbank
Jump to navigation Jump to search
Veld titel
Definitie Het veld 'titel' documenteert de naam van het object, toegekend door zijn vervaardiger of verzamelaar, of later toegekende titels.
Invulregels
Noteer hier de originele, populaire en/of toegekende titel.
Originele titel: de titel die de vervaardiger heeft toegekend aan het object. Deze moet men letterlijk overnemen.
Populaire titel: de titel waaronder het object gekend is.
Toegekende titel: de titel die de registrator aan het object toekent. Dit is een korte publieksgerichte beschrijving van het object. Een toegekende titel mag niet te lang zijn (richtlijn is 10 à 15 woorden). Spreek binnen de organisatie af welke elementen je opneemt in de toegekende titel (bv. objectnaam, materiaal, voorstelling).
Grande casserole de moules (dit is een voorbeeld van een originele titel)
De Nachtwacht (dit is een voorbeeld van een populaire titel)
Vaas van glas met vogels (dit is een voorbeeld van een toegekende titel)
Schrijfinstructies:
- begin de titel met een hoofdletter, tenzij anders vermeld op het object
- gebruik geen inleidend lidwoord, tenzij het een onderdeel is van de originele titel
- gebruik geen punt op het einde van de titel
Rode kazuifel in wol met pelikaan
Gebruik de vermelding "zonder titel" alleen als dit de originele titel van het object is. Als het object geen titel heeft, noteer je een toegekende titel in het titelveld.
Zonder titel
Voor archeologische vondst: titel bestaat uit verschillende elementen zoals volledigheid/aantal/onderdeel, objectnaam, materiaal en decoratie.
Kom in handgevormd aardewerk waarvan een groot randfragment ontbreekt
Systemen

Adlib (Musea en Erfgoed Antwerpen): Objecten > Identificatie > Titel en beschrijving > Titel (TI)
Qi (Donnet): Identificatie > Titel (title)
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Identificatie > Titel en beschrijving > Titel (TI)
Erfgoedplus: Identificatie > Titel ()

Standaarden
Spectrum: Titel (-
Dublin Core: dcterms:title (-
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Identificatie > Titel en beschrijving > Titel (TI)
Dit veld is herhaalbaar.
Erfgoedregister (Erfgoedplus): Identificatie > Titel ()
Het veld 'Titel' is een vrij invulveld en is herhaalbaar.
Dit veld wordt zowel gebruikt voor een bestaande titel (officiële en populaire) als een toegekende titel (een vertaling, een korte beschrijving/omschrijving, een term of objectnaam die niet in de AAT voorkomt).
Qi (Donnet): Identificatie > Titel (title)
Adlib (Musea en Erfgoed Antwerpen): name > name (collect.TI)
Spectrum: Titel (-
Dublin Core: dcterms:title (-