Term afstotingsmethode

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld Term afstotingsmethode
Definitie Het veld 'term afstotingsmethode' geeft de wijze aan waarop het object / de groep objecten uit de collectie is afgestoten / verwijderd.
Invulregels
Vermeld hoe het object door de instelling is afgestoten.
Gebruik bij voorkeur één van onderstaande termen:
- verkoop
- legaat
- overdracht (naar bv. rekwisietencollectie)
- ruil
- schenking
- diefstal
- onbekend
- vernietiging
- retour (bruikleengever / kunstenaar / schenker).
De afstotingsmethode is geen gecontroleerde term uit het bestand "Thesaurus".
Mogelijke aanvullende gegevens invullen in het veld bijzonderheden.
Gebruik één term, vermijd opsommingen en leestekens.
Noteer zonder hoofdletters.
Gebruik lijst met standaardtermen.
verkoop
schenking
legaat
onbekend
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Afstoting > Afstoting > Methode (DM)

Standaarden
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Afstoting > Afstoting > Methode (DM)